Kim jestem?

Miłośniczką tradycji, folkloru i rękodzieła, którym z zamiłowaniem zajmuję się od 1993 roku.

Marta Miśniakiewicz

Nasza oferta

Stroje ludowe


Pracownia Strojów Regionalnych i Narodowych powstała w 1993 roku w Lublinie. Od roku 2000 siedziba pracowni znajduje się w malowniczej wsi Bronice-Kolonia pod Nałęczowem.

Tradycyjnymi metodami wykonujemy stroje ludowe z wielu regionów Polski oraz stroje historyczne, głównie mundury ułańskie i kontusze szlacheckie, według wzorów muzealnych, literatury i ikonografii.

W latach minionych w stroje ludowe i narodowe ubierane były również lalki, co zaowocowało dużą kolekcją tematycznych wystaw, licznymi nagrodami, m.in.: “CEPELII” w Warszawie, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach oraz stypendium twórczym Ministerstwa Kultury. Ostatnio otrzymane wyróżnienie (listopad 2009) to Medal 60-lecia “Cepelii” – “60 lat troski o ginące piękno”.

Wykonywane przez nas stroje ludowe, kontusze szlacheckie oraz mundury ułańskie były atestowane przez Krajową Komisję Artystyczną i Etnograficzną Fundacji “CEPELIA” w Warszawie do dnia 31 marca 2013 roku.

Galeria