Stroje ludowe - Pracownia Strojów Regionalnych i Narodowych
Kim jesteśmy?

Miłośnikami tradycji, folkloru i rękodzieła, którym z zamiłowaniem zajmujemy się od 1993 roku.

Marta i Roman Miśniakiewicz
Kontakt z nami
Orkiestra w mundurach ułańskichLalki w strojach ludowychStrój regionalny - podlaski
Oferujemy

Mundury gidów przewodnich Księstwa Warszawskiego

"Wzorem armii francuskiej w wojsku Księstwa Warszawskiego utworzony został oddział nazywany w owym czasie gidami, aczkolwiek jego oficjalna, polska nazwa brzmiała 'przewodni'.

Gidami nazywano we Francjii w XVIII wieku konne oddziały pełniące funkcje przewodników maszerujących kolumn wojskowych. Z biegiem czasu oddziały te przekształcono w eskorty wyższych dowódców, a 'guides', przewodniczący, wypełniali zadania kurierów. Na początku XIX wieku samodzielne oddziały gidów znikły zupełnie. Najczęściej były przekształcone w regularne, liniowe pułki kawalerii, zachowując jedynie swoją historyczną nazwę.

Oddział, a w zasadzie chorągiew konną gidów, powołano do życia w maju 1809 roku. Do głównej kwatery Naczelnego Wodza, księcia Józefa Poniatowskiego w Lublinie, przybyło z terenu wyzwolonej Galicji wielu młodych uzbrojonych ludzi  na własnych koniach, prosząc o przyjęcie do wojska. Byli to młodzieńcy z zamożnych domów, którzy zaoferowali służbę bez żołdu.(...)

W skład oddziału gidów weszło trzech oficerów, sztandarowy, trzynastu podoficerów, dwóch trębaczy i sześćdziesięciu przewodnich. Podczas działań wojennych przeciwko wojskom austriackim w 1809 roku oddział gidów pełnił służbę przy boku Naczelnego Wodza jako jego osobista eskorta, a także konni kurierzy Sztabu Generalnego, niejednokrotnie wykazując się męstwem i walecznością.(...)

Po zakończeniu wojny z Austrią, 27 listopada 1809 roku oddział został rozformowany (...). Później nie było już u boku Naczelnego Wodza specjalnego oddziału przybocznego."

/R.Morawski, H. Wielecki/

 

 


Pracownia Strojów Regionalnych i Narodowych, 2013
RSO